Công điện, công văn : Chỉ thị số 01/CT-UBND
Ngày đăng: 18/01/2018 10:38
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 01/CT-UBND
Trích yếu V/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP