Công điện, công văn : 5444/ UBND-GT1
Ngày đăng: 03/10/2022 08:20
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu 5444/ UBND-GT1
Trích yếu V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP