Công văn : Công văn 68/CV-CNTT
Ngày đăng: 11/05/2016 14:32
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu Công văn 68/CV-CNTT
Trích yếu V/v thực hiện kết nối, gửi hồ sơ một cửa điện tử lên Văn phòng UBND tỉnh thông qua Webservices
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP