Công văn : 30/VP-CNTT
Ngày đăng: 16/12/2015 16:29
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 30/VP-CNTT
Trích yếu Về việc nâng cao hiệu quả Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP