Công văn : 308/VPUB-TC
Ngày đăng: 16/12/2015 16:33
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 308/VPUB-TC
Trích yếu Về việc kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
Ngày ban hành 27/11/2015
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP