Cơ cấu tổ chức

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh
Điện thoại     : 0239.385.7717

Email: ubhatinh.hatinh.gov.vn
II. Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Đính kèm

Tin liên quan
ĐĂNG NHẬP