Báo cáo : 90/ BC-UBND
Ngày đăng: 03/10/2022 10:25
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 90/ BC-UBND
Trích yếu Nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (công trình hồ Rào Trổ và đập đang Lạc Tiến)
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP