Báo cáo : 8/ BC-UBND
Ngày đăng: 03/10/2022 10:18
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 8/ BC-UBND
Trích yếu Tiếp thu, giải trình, làm rõ và giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hương Sơn
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP