Báo cáo : 62/ BC-UBND
Ngày đăng: 03/10/2022 10:23
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 62/ BC-UBND
Trích yếu Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP