Báo cáo : 493/BC-UBND
Ngày đăng: 22/12/2021 09:13
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 493/BC-UBND
Trích yếu Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII)
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP