Báo cáo : 34/ BC-UBND
Ngày đăng: 03/10/2022 10:21
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 34/ BC-UBND
Trích yếu Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP