Văn bản văn phòng UBND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Lịch trực tết Nguyên Đán 2024 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác UBND tỉnh tháng 10 năm 2023
Lịch trực nghĩ Lễ Quốc khánh 2/9 Trung tâm Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 07 năm 2023 của UBND tỉnh
259/GM-UBND Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh
18/GM-UBND GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
90/ BC-UBND Nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (công trình hồ Rào Trổ và đập đang Lạc Tiến)
62/ BC-UBND Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
34/ BC-UBND Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
8/ BC-UBND Tiếp thu, giải trình, làm rõ và giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hương Sơn
6/ BC-UBND Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2/ BC-UBND V/v thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
296/ BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh
493/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII)
Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
60/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
Lịch trực tết Âm lịch 2020 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh

ĐĂNG NHẬP