Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe báo cáo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh QL 1A Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/2.000
2 ngày 03/8/2016 về việc Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT
3 Tham dự Hội thảo "Báo cáo kết quả thực hiện Xây dựng mô hình thủy văn thủy lực lưu vực Rào Cái và mô hình thoát nước thành phố Hà Tĩnh
4 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh
5 Tham dự hội nghị Tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã
6 Họp nghe báo cáo dự thảo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông
7 Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xã hội hóa đầu tư chợ và triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
8 Họp triển khai Kế hoạch Diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
9 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
10 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 235/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
11 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm
12 Họp nghe báo cáo dự thảo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ Tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố, thị xã đạt tiêu chuẩn các nội dung về nông thôn mới
13 Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế
14 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 6 năm 2016
15 Họp lấy ý kiến về phương án chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh
16 Dự Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
17 Họp nghe báo cáo Quy hoạch phân khu Thị trấn Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000
18 Tài liệu cuộc họp theo giấy mời số 195/GM-UBND ngày 09/6/2016 và Thông báo số 201/GM-UBND ngày 13/6/2016
19 Tài liệu phục cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
20 Tài liệu phục cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

ĐĂNG NHẬP