Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
2 Họp hội đồng liên ngành thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3 Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017
4 Hội nghị trực tuyến Chính phủ Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông - Lâm nghiệp
5 Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
6 Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017
7
8 Dự họp nghe báo cáo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
9 Họp nghe "Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng bền vững, hiện đại"
10 Hội nghị trực tuyến Chính phủ "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
11 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
12 Làm việc với Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13 Họp nghe công tác chuẩn bị tổng kết, xây dựng báo cáo về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng
14 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20125 và những năm tiếp theo
15 Hội nghị trực tuyến chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017
16 Họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan lĩnh vực khoáng sản
17 Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
18
19 Họp trực tuyến ứng phó với cơn bão số 10
20 Dự làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP