Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
496/TB-VPUB Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm - Công báo - Tin học tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
495/KH-VPUB Tuyển dụng viên chức Trung tâm - Công báo tin học tỉnh năm 2023
651/TB-UBND Thông báo điều chỉnh thời gian Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ngành Nội vụ (lần 2) (theo Giấy mời số 643/GM-UBND ngày 26/12/2022 và Thông báo số 646/TB- UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh)
310/ KH-UBND Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030
Thông báo 314/TB-UBND Về thời gian nghĩ Lễ Quốc khánh năm 2022
Thông báo số 97/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Thông báo số 369/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2021
Thông báo số 384/TB-VPUB ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 74/TB-UBND Hoãn Đi kiểm tra các khu vực quặng thạch anh dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản(Theo Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh)
Kế hoạch số 443/KH-UBND Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Kế hoạch số 416/KH-UBND Thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng, sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 367/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
Kế hoạch số 347/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai
Công điện số 17/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 05 trên Biển Đông
Thông báo số 362/TB-UBND Hoãn họp nghe Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Thông báo số 344/TB-UBND Thay đổi thời gian kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, Đoàn công tác số 3
Thông báo 318/TB-UBND Thay đổi thời gian kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Lộc Hà
Thông báo số 306/TB-UBND ngày 10/8/2020 Hoãn Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

ĐĂNG NHẬP