Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
259/GM-UBND Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
18/GM-UBND GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
60/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

ĐĂNG NHẬP