Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 548/GM-UBND Dự Hội nghị “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”
Giấy mời số 547/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
Giấy mời số 545/GM-UBND Làm việc với các Đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài
Giấy mời số 543/GM-UBND Nghe báo cáo công tác chuẩn bị và tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Giấy mời số 542/GM-UBND Tham dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Giấy mời số 541/GM-UBND Họp nghe báo cáo và thống nhất dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu
Giấy mời số 540/GM-UBND Họp nghe một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023
Giấy mời số 539/GM-UBND Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 538/GM-UBND Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Giấy mời số 537/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình mới
Giấy mời số 536/GM-UBND Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 535/GM-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh
Giấy mời số 546/GM-UBND Dự Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
Giấy mời số 535/GM-UBND Họp nghe Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Giấy mời số 534/GM-UBND Hội nghị trực tuyến chuyên đề bảo đảm ATGT đối với học sinh
Giấy mời số 533/GM-UBND Họp về đề xuất vị trí khu vực nhận chìm vật chất nạo vét của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II
Giấy mời số 532/GM-UBND Họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Giấy mời số 531/GM-UBND Họp Đoàn kiểm tra theo Thông báo số 5299/TB-UBND ngày 27/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Giấy mời số 530/GM-UBND Làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư (Tổ Công tác 467)
Giấy mời số 529/GM-UBND Đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào
Giấy mời số 527/GM-UBND Họp soát xét chủ trương thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ đầu tư

ĐĂNG NHẬP