Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
121/GM-UBND Họp nghe, góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
107/GM-UBND Họp nghe báo cáo giữa kỳ hồ sơ Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm việc với Sở Giao thông vận tải và Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh về các nội dung liên quan
69/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
45/GM-BCĐ Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh
02 /GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
02 /GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
594/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (HỎA TỐC)
532/GM-UBND Họp nghe các nội dung lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thông báo 378/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
Giấy mời số 255/GM-VPUB Tập huấn và hướng dẫn sử dụng chức năng lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm Hồ sơ công việc
462 /GM-UBND Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Giấy mời số 354/GM-UBND Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
354/GM-UBND Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
Giấy mời số 337/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
330/GM-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã
Giấy mời số 288/GM-UBND Họp nghe và thống nhất phương án xử lý về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác
Giấy mời số 250/GM-UBND Tham dự Lễ trao tặng máy kéo cho hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai
200/GM-UBND Tài liệu kèm theo GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR;Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2022
200/GM-UBND Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR;Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2022
189/GM-UBND Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

ĐĂNG NHẬP