Góp ý dự thảo

Hiện nay, UBND tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND, Hệ thống Điều hành tác nghiệp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
1 Góp ý dự thảo về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản giấy (đối với cá nhân đề nghị ghi họ tên, địa chỉ người góp ý; đối với tổ chức đề nghị ký tên lãnh đạo, đóng dấu tổ chức) về sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ số 12c đường Võ Liêm Sơn phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh ) hoặc gửi Văn bản số qua địa chỉ email: sotainguyen-moitruong@hatinh.gov.vn hoặc ubhatinh@hatinh.gov.vn (Đề nghị tải tệp ảnh về máy trước khi xem)
2 Góp ý dự thảo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo QPPL về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản giấy (đối với cá nhân đề nghị ghi họ tên, địa chỉ người góp ý; đối với tổ chức đề nghị ký tên lãnh đạo, đóng dấu tổ chức) về sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ số 12c đường Võ Liêm Sơn phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh ) hoặc gửi Văn bản số qua địa chỉ email: sotainguyen-moitruong@hatinh.gov.vn hoặc ubhatinh@hatinh.gov.vn (Đề nghị tải tệp ảnh về máy trước khi xem)
3 Góp ý Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 Lấy Ý kiến góp ý Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 Góp ý dự thao về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh: Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản giấy (đối với cá nhân đề nghị ghi họ tên, địa chỉ người góp ý; đối với tổ chức để nghị ký tên lãnh đạo, đóng dấu tổ chức) về sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ số 12c đường Võ Liêm Sơn phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh ) hoặc gửi Văn bản số qua địa chỉ email: sotainguyen-moitruong@hatinh.gov.vn hoặc ubhatinh@hatinh.gov.vn (Đề nghị tải tệp ảnh về máy trước khi xem)
6 Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến

ĐĂNG NHẬP