Văn bản văn phòng UBND : Quyết đinh 216/QĐ-VPUB
Ngày đăng: 26/10/2016 08:43
Loại văn bản Văn bản văn phòng UBND
Số/ Ký hiệu Quyết đinh 216/QĐ-VPUB
Trích yếu V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP