Văn bản văn phòng UBND : Quyết đinh 214/QĐ-VPUB
Ngày đăng: 26/10/2016 08:41
Loại văn bản Văn bản văn phòng UBND
Số/ Ký hiệu Quyết đinh 214/QĐ-VPUB
Trích yếu V/v ban hành Quy hoạt động của Hội đồng Sáng kiếp cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP