Lập phương án di dời dân bị ảnh hưởng bởi Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà
Trong chuyến thăm, làm việc tại huyện Kỳ Anh mới đây, sau khi thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, đời sống của các hộ dân sống xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn giao đơn vị liên quan, chính quyền địa phương đảm bảo hạ tầng đồng bộ để bà con di dời phát triển sản xuất sau khi đến nơi ở mới.

Lập phương án di dời dân bị ảnh hưởng bởi Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác nắm bắt tâm tư các hộ dân sống xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

Ngày 30/8, UBND tỉnh có văn bản đồng ý để UBND huyện Kỳ Anh thực hiện lập phương án di dời, tái định cư cho một số hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng Nhà máy xử lý rác thải tại thôn Nam Sơn, xã Kỳ Tân. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH Môi trường Phú Hà tổ chức sản xuất, vận hành nhà máy phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND huyện Kỳ Anh chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án bồi thường, triển khai di dời, tái định cư cho các hộ dân (về khu vực Đồng Bàu - Rộc Rỏi, xã Kỳ Tân), trong đó yêu cầu rà soát, xem xét kỹ hồ sơ đất đai, những hạng mục được bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành của các hộ dân; tổ chức lập quy hoạch, lập hồ sơ thiết kế hạ tầng khu tái định cư đảm bảo đồng bộ, đáp ứng tiêu chí khu dân cư nông thôn, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định, bàn giao cho Công ty TNHH Môi trường Phú Hà triển khai thi công xây dựng.

Trong thời gian thực hiện di dời, tái định cư, UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng đất đai, nhà cửa và các công trình xây dựng, nghiêm cấm thay thế, xây dựng, cơi nới, bổ sung thêm bất kỳ hạng mục nào; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh thống nhất như đề xuất của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà là doanh nghiệp đầu tư toàn bộ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu tái định cư (Công ty tự tổ chức thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành và bàn giao cho địa phương đúng tiến độ để thực hiện việc tái định cư cho các hộ dân).

Lập phương án di dời dân bị ảnh hưởng bởi Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà được xây dựng trên diện tích 200 ngàn m 2 , có tổng công suất xử lý 1.560 tấn rác thải/ngày đêm.

Theo đó, UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Tân tổ chức giám sát cộng đồng thường xuyên nhằm đảm bảo việc xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật theo thiết kế được duyệt và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Trước mắt, UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Tân tiếp tục cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động người dân trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, không để người dân có các hành vi cản trở hoạt động của nhà máy và những hành vi vi phạm khác.

UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh và UBND thị xã Kỳ Anh thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp trong vận hành, đảm bảo đúng quy trình, quy định về bảo vệ môi trường.

Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng UBND huyện Kỳ Anh, UBND thị xã Kỳ Anh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời tái định cư theo tiến độ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài việc phải chịu kinh phí thực hiện bồi thường, GPMB tại khu đất tái định cư và đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà cần xem xét hỗ trợ thêm một phần kinh phí để thực hiện hỗ trợ, bồi thường, di dời tái định cư cho các hộ dân xung quanh Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân..

Theo baohatinh.vn

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP