Thông báo : Thông báo số 53/TB-UBND
Ngày đăng: 18/02/2019 10:40
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 53/TB-UBND
Trích yếu Hoãn kiểm tra thực địa và làm việc về các nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Huy
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP