Thông báo : Thông báo số 467/TB-UBND
Ngày đăng: 11/12/2019 10:31
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 467/TB-UBND
Trích yếu Hoãn họp đối thoại với người khiếu nại (tại Giấy mời số 457/GM-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh)
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP