Thông báo : Thông báo số 11/TB-UBND
Ngày đăng: 08/01/2019 15:08
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 11/TB-UBND
Trích yếu V/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP