Thông báo : Thông báo số 108/TB-UBND
Ngày đăng: 21/04/2020 16:25
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 108/TB-UBND
Trích yếu V/v thay đổi thời gian họp nghe báo cáo kết quả tổng hợp các vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai khi thực hiện dự án đầu tư
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP