Thông báo : Thông báo số 04/TB-VP
Ngày đăng: 07/01/2019 10:24
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo số 04/TB-VP
Trích yếu V/v giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 05/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP