Thông báo : Thông báo 85/TB-UBND
Ngày đăng: 07/03/2019 09:30
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 85/TB-UBND
Trích yếu Hoãn họp nghe kết quả thanh tra, kiểm tra và kết luận xử lý một số nội dung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP