Thông báo : Thông báo 49/TB-UBND
Ngày đăng: 20/02/2020 17:28
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 49/TB-UBND
Trích yếu Hoãn họp nghe báo cáo thanh tra, kiểm tra, xử lý đất đai tại KDL Xuân Thành và việc xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày ban hành 20/02/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP