Thông báo : Thông báo 46/TB-VP
Ngày đăng: 20/01/2020 16:04
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 46/TB-VP
Trích yếu Phân công CBCCVCLĐ trực Tết Âm Lịch năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP