Thông báo : Thông báo 362/TB-UBND
Ngày đăng: 01/10/2019 16:48
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 362/TB-UBND
Trích yếu Thay đổi thời gian Họp Hội đồng xét tặng “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”
Ngày ban hành 01/10/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP