Thông báo : Thông báo 323/TB-UBND ngày 11/9/2019
Ngày đăng: 11/09/2019 15:27
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 323/TB-UBND ngày 11/9/2019
Trích yếu Về việc thay đổi thời gian họp triển khai thực hiện Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP