Thông báo : Thông báo 298/TB-UBND
Ngày đăng: 11/09/2019 17:01
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 298/TB-UBND
Trích yếu V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP