Thông báo : Thông báo 257/TB-VP
Ngày đăng: 08/04/2019 16:44
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 257/TB-VP
Trích yếu Phân công phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP