Thông báo : Thông báo 16/TB-UBND
Ngày đăng: 22/01/2019 10:12
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 16/TB-UBND
Trích yếu Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2019
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP