Thông báo : Thông báo 143/TB-UBND
Ngày đăng: 18/04/2019 15:34
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 143/TB-UBND
Trích yếu Thay đổi thời gian tổ chức Tiệc chiêu đãi các đại biểu về tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP