Thông báo : Thông báo 125/TB-UBND
Ngày đăng: 09/04/2020 15:41
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 125/TB-UBND
Trích yếu Về thời gian làm việc mùa hè,Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP