Thông báo : Thông báo 100/TB-UBND
Ngày đăng: 10/04/2019 16:14
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 100/TB-UBND
Trích yếu V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP