Thông báo : Kế hoạch sô 40/KH-UBND ngày 26/02/2019
Ngày đăng: 26/03/2019 13:42
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch sô 40/KH-UBND ngày 26/02/2019
Trích yếu Đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Bolykhămxay và tỉnh Khăm Muộn, nước CHND Lào sang dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng,30 năm Ngày Biên phòng toàn dân
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP