Thông báo : Kế hoạch 451/KH-UBND
Ngày đăng: 19/12/2019 10:42
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch 451/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP