Thông báo : Kế hoạch 446/KH-UBND
Ngày đăng: 17/12/2019 09:52
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch 446/KH-UBND
Trích yếu Tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP