Thông báo : Kế hoạch 391/KH-UBND
Ngày đăng: 22/11/2019 16:52
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch 391/KH-UBND
Trích yếu Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP