Thông báo : Kế hoạch 107/KH-UBND
Ngày đăng: 18/04/2019 15:39
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Kế hoạch 107/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP