Thông báo : 350/GM-UBND
Ngày đăng: 25/09/2019 09:18
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 350/GM-UBND
Trích yếu Về việc hoãn họp soát xét quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Đa Quốc gia
Ngày ban hành 24/09/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP