Thông báo : Thông báo 08/TB-VPUB
Ngày đăng: 18/01/2016 11:23
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 08/TB-VPUB
Trích yếu V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP