Thông báo : 503/TB-UBND
Ngày đăng: 16/12/2015 16:29
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 503/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách cuối năm và các nhiệm vụ sau kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP