Thông báo : 309/HD-VPUB
Ngày đăng: 16/12/2015 16:33
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 309/HD-VPUB
Trích yếu Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP