Xếp hạng di tích cấp tỉnh
Cơ quan thực hiệnNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcDi sản văn hóa
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, số 32/2009-QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nộp hồ sơ đề nghị xếp hàng di tích cấp tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ra quyết định xếp hạng di tích văn hóa.

Trường hợp từ chối ra Quyết định, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Dự thảo Quyết định;

- Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;

- Lý lịch di tích;

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1/500, các mặt bằng, các mặt đứng, các mặt cắt ngang, cắt dọc, kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;

- Tập ảnh màu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9 cm x 12 cm trở lên;

- Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích;

- Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích;

- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên môi trường và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tờ trình về việc xếp hạng di tích.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP