Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng
Cơ quan thực hiệnNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcMỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiệGiấy phép
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,  huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng.

Trường hợp từ chối cấp phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Dự thảo Giấy phép xây dựng;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của tổ chức;

- Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật;

- Hồ sơ dự án được duyệt;

- Tờ trình đề nghị cấp phép.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP