Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh
Cơ quan thực hiệnNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThể dục, thể thao
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT.

- Thông tư 13/2013/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung quản lý, tổ chức hoạt động thi đấu mô tô thể thao.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nộp hồ sơ đề nghị cho phép Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, cho phép Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh.

Trường hợp từ chối cấp phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cho phép Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự thảo Quyết định cho phép Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh;

- Đơn xin đăng cai tổ chức giải thể thao, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật;

- Điều lệ giải thể thao;

- Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

- Tờ trình đề nghị ra quyết định đăng cai tổ chức giải.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP