Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcLâm nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết quả thực hiệQuyết định hành chính
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

 - Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cấp Quyết định Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Quyết định, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 - Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp).

 - Tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp (bản chính).

- Hồ sơ đánh giá tài nguyên rừng đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (thể hiện rõ địa danh, diện tích, hiện trạng rừng, nguồn gốc vốn đầu tư trồng rừng, chủ quản lý… và bản đồ khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng) (bản chính).

 - Hồ sơ dự án đầu tư­ trên diện tích rừng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nu­ớc có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

 - Báo cáo đánh giá tác động môi tr­ường do việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực hiện theo Luật Bảo vệ môi tr­ường) (bản sao có công chứng).

 - Ph­ương án đề bù giải phóng mặt bằng khu rừng và đư­ợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

- Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chứng từ nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp trên địa bàn không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP